Psycholog Legnica

Nieraz słyszymy o przeróżnych zakłóceniach rozwoju człowieka. Jednak nie każdy wie, z czego na ogół biorą się zaburzenia psychologiczne, są one przeważnie spowodowane przez wolne, lub ewentualnie szybkie tempo rozwoju. W dziedzinie zakłóceń psychologicznych stwierdzić możemy dwie kategorie, między innymi są to zaburzenia parcjalne, rozpoznaje się ją w momencie, gdy jedna strefa nie działa dobrze, a reszta stref działa poprawnie, przykładem może być nieprawidłowe funkcjonowanie pamięci, lecz inna strefa jak mowa, myślenie lub wyobraźnia funkcjonują dobrze – potwierdza to Psychoterapeuta. Drugą taką kategorią są powszechnie zaburzenia, tutaj mamy całki inny typ zaburzeń, albowiem strefa psychiczna jak i fizyczna człowieka, funkcjonują nieprawidłowo. Też w zaburzeniach możemy odróżnić parę rodzajów, a są nimi zaburzenie zachowania, z reguły pojawia się w wieku dziecięcym jak oraz młodzieńczym, pojawia się także rodzaj nadpobudliwości ruchowej, czy również różnorodnego typu tiki, też jesteśmy w stanie spotkać się z zahamowaniem psychoruchowym.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Kategorie